Waardebepalingen

Wij weten als marktleider in koop, verkoop en fusies van accountants-, belastingadvies- en administratiekantoren welke factoren de waarde van uw kantoor nu en in de toekomst bepalen (we verkopen elke maand 2 à 3 kantoren!).

SWOT–analyse

De waarde van uw kantoor wordt hoofzakelijk bepaald door uw score binnen de navolgende SWOT–analyse:

 • Opbouw soort werk: inboeken, jaarrekening en advies (zo is bijvoorbeeld advies meer waard dan inboeken: inboeken wordt immers steeds meer vervangen door techniek)
 • Werknemers: opleidingsniveau, ervaring en leeftijdsopbouw
 • Hoe lang willen de eigenaren nog in het vak blijven na de fusie/verkoop
 • Risicospreiding: up–front/earn–out wensen bij een overdracht
 • Rendement van de onderneming
 • Klantenbestand: leeftijdsopbouw, branchespreiding en betalingsgedrag
 • IT–invulling (mate van automatisering van processen zoals scan, herkenning en digitalisering)
 • Marketing: waar vindt u uw nieuwe klanten en hoe werft u deze (branches, cold calling enzovoort)?
 • Omzetpotentie: is er uit de bestaande klantenkring meer omzet te behalen? Weten de relatiebeheerders welke diensten ze kunnen verkopen aan klanten (financiële planning, pensioenen, strategische visie enzovoort)

Wat doet TPM Corporate Finance voor u?

 • Wij inventariseren waar u nu staat (uitvoerige SWOT-analyse met heldere rapportage: van nulmeting tot (tussentijdse) evaluaties)
 • Wij verhogen de waarde van uw kantoor door het benoemen van de verbeterpunten met mogelijke oplossingen en door het, indien gewenst, actief ‘hands on’ optimaliseren van uw onderneming.

GEÏNTERESSEERD?

De specialisten van TPM Corporate Finance bieden hun hulp waar nodig.

Bel of mail ons vrijblijvend voor een afspraak en de bijbehorende condities.

CONTACT