Nieuws en Artikelen

Pas op als je de stekker eruit trekt!

De precontractuele fase is het grijze gebied van het overnametraject. In deze fase worden veel gesprekken gevoerd over de te maken deal, de samenwerking na de deal en wordt er veel informatie uitgewisseld. Echter is er in deze fase nog geen sprake van een daadwerkelijke overeenkomst waar de afspraken zijn vastgelegd welke zijn afgesproken. Maar wat houdt deze fase precies in? Tot wanneer kunnen onderhandelingen eventueel worden afgebroken? Wat is de rol van redelijkheid en billijkheid precies in deze fase en welke beschermingsmaatregelen kunnen worden ingezet om enige claims te vermijden?